Otozom – Kişinin cinsel gelişimi dışındaki genetik bilgileri kodlayan kromozomlar. İnsan hücreleri 22 çift otozom ve bir çift cinsiyet kromozomu içerir.

Hücre – Yaşayan tüm canlıların kromozom adı verilen genetik bilgileri içeren en küçük yapı taşı.

Kromozom – Hücrenin çekirdeğinde yer alan, gen adı verilen DNA zincirlerini içeren çubuk şeklinde yapılar.

Östrojen – Dişi cinsel organ ve üreme mekanizmalarının gelişimini uyaran, kadınların yumurtalıkları ve erkeklerin ise az miktarlarda yağ dokusunda üretilen hormonlar.

Gen – Hücresel çoğalma ve fonksiyonları kontrol eden, anne-babadan çocuğa geçecek özellikleri belirleyen kalıtım birimleri.

Gonadal Disgenez – Cinsiyet organlarının (dişide yumurtalık, erkekte testis) normal olarak gelişememesi; Turner sendromunun diğer adı.

Gonad – Cinsiyet organları; dişide yumurtalık, erkekte testis.

Büyüme hormonu – Beyindeki hipofiz bezinden üretilen ve boy uzamasında anahtar rol oynayan hormon.

Hormon – Vücuttaki salgı bezlerinden kan dolaşımı yoluyla tüm vücuda salınan ve büyüme, ergenlik, üreme, metabolizma gibi hayati fonksiyonları düzenleyen maddeler.

Karyotip – Kromozomların laboratuarda analizi.

Menstrual siklüs, adet – Ergenlikte başlayan dişi üreme periyodları. Bu süreç içinde önce rahimin iç yüzeyi hamilelik için uygun hale gelir ancak döllenme ve hamilelik olmazsa bu yapılar yıkılarak kanama yoluyla atılır.

Mozaik genetik yapı – Genetik olarak aynı bünyede farklı kromozom yapılarını içeren hücrelerin bulunması.

Over – Dişi iç cinsiyet organı (yumurtalık). Karnın alt kısımlarında, rahimin iki yanında toplam iki adettir. İçinde yumurta hücreleri bulunur. Overler; cinsel gelişimi ve üremeyi sağlayan hormonları salgılar.

Ergenlik – Üreme organların faaliyete geçtiği, erişkin cinsel özelliklerinin kazanıldığı dönem.

Üreme hücreleri – Erkekte sperm, dişide yumurta hücresi.

Amniyosentez – Anne karnındaki bebeği çevreleyen sıvıdan örnek alınarak bebeğin genetik yapısının incelenmesi.

Androjen – Erkek cinsel organ gelişimini uyaran, erkek testis ve böbreküstü bezlerinden ve az miktarlarda ise dişi yumurtalık ve böbreküstü bezlerinden de üretilen hormonlar.

Anevrizma: Damar duvarında balonlaşma.

Aort – Kalbin pompaladığı kanı taşıyan vücudun en büyük damarı.

Cinsiyet Kromozomu – Cinsiyeti belirleyen kromozomlar (X ve Y).

Koryonik villus biyopsisi – Anne karnındaki bebeği çevreleyen zardan örnek alınarak bebeğin genetik yapısının incelenmesi.

Kromozom – Tüm hücrelerimizde bulunan, anne-babamızdan aktarılan genetik bilgi. Sahip olduğumuz genetik bilginin tamamı 46 kromozoma sığdırılmıştır. Bu genetik bilgi göz rengimiz, saç rengimiz gibi pek çok özelliğimizi belirler.

Kubitus valgus – Kolların iki yana doğru açıldığında tam olarak düz görünmemesi.

Endokrinolog – Hormon problemleri ile ilgilenen doktor.

KBB uzmanı – Kulak, burun, boğaz hastalıkları ile ilgilenen doktor.

Epikantus – Gözün iç köşesini örten üst göz kapağından aşağı doğru uzanan deri parçası.

Büyüme hormonu – Büyümeyi uyaran hormon.

Hormon – Vücudun bir bölgesinde üretilen ancak etkileri vücudun diğer bölümlerinde görülen kimyasal maddeler.

Hipertansiyon – Kan basıncı yüksekliği.

İnsülin – Karaciğer ve kas hücrelerinin kandaki şekeri kullanabilmesini sağlayan hormon.

Menopoz – Dişi üreme organlarının (over) yumurta üretme özelliğinin kaybolması ve adet kanamalarının durması ile başlayan dönem.

Menstruasyon – Vajenden rahimi döşeyen yapıların kanama yoluyla aylık olarak atılması.

Karışık gonadal disgenez – Dişi cinsiyet organlarının tam olarak gelişememesi ile birlikte normalde erkeklerde olması gereken cinsiyet organlarının da dişide bulunması.

Mosaik genetik yapı – Bir kişinin tüm hücrelerinin aynı kromozom yapısını içermemesi.

Miyopi – Uzağı görememe.

Östrojen – Dişi cinsel gelişim ve üreme sistemi ile ilgili hormon.

Ortodontist – Dişlerin ağız içinde düzgün yerleşimi konusunda uzmanlaşmış diş hekimi.

Over – Dişi üreme sisteminde yumurta hücrelerinin geliştiği organlar. Yumurta hücreleri olgunlaştığında spermle buluşma ve döllenmenin gerçekleşeceği tüplere atılır. Döllenme gerçekleşirse yumurta rahime gömülür ve bebeği oluşturur.

Pediatrist – Çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru.

Pediatrik Endokrinolog (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı) – Çocuklarda büyüme-gelişme ve hormonal hastalıklar konusunda uzmanlaşmış çocuk doktoru

Damak – Ağız tavanı.

Pterigium kolli – Boyun iki yanından omuzlara doğru uzanan deri katlamları.

Progesteron – Rahim iç yüzeyini kaplayan örtünün kalınlaşmasını sağlayan hormon.

Ptozis – Göz kapağında düşüklük.

Ergenlik – Vücutta cinsel olgunlaşma ve gelişimin başladığı dönem.

Cinsiyet kromozomu – Kişinin dişi yada erkek olarak gelişmesini sağlayan genetik materyal. Genellikle insanların 46 kromozomu olup bunların ikisi cinsiyet kromozomudur. İki tip cinsiyet kromozomu vardır: X ve Y. Erkeklerde bir X ve bir Y, dişilerde ise iki X kromozomu bulunur.

Strabismus – Şaşılık.

Sendrom – Aynı sebebe bağlı olarak birçok bulgunun bir arada görülmesi.

Tiroid hormonu – Fiziksel ve zeka gelişimi açısından çok önemli olan ve metabolizmayı (vücuttaki kimyasal reaksiyonlar) kontrol eden hormon.

Vitiligo – Doğal rengini kaybetmiş ve etrafındaki ciltten daha beyaz görünen deri bölgeleri.

Zigot – Dişi yumurta ve erkek sperm hücresinin birleşmesi ile oluşan hücre.